NES therapie

Nutri-Energetics Systems Therapie (NES)


NES therapie is een methode om inzicht te krijgen in uw gezondheid en om deze te verbeteren. NES is ontwikkeld door Peter Fraser en Harry Massey en gebaseerd op de ontdekking van het Human Body Field.
Het Human Body Field (HBF) is een energieveld rondom het menselijk lichaam die zijn oorsprong vindt in de kwantumfysica. In dit energieveld ligt informatie opgeslagen over onze fysieke, emotionele en mentale gesteldheid.
Het HBF houdt ook toezicht op de coördinatie en de regulering van ons fysieke lichaam, de chemische reacties, onze emotionele balans, mentale functies, energetische systemen en het geheugen.
Het HBF kan worden beschouwd als een soort routekaart. Het brengt informatie door het lichaam om alle activiteiten te besturen, te reguleren en te coördineren.

De staat waarin het HBF zich bevindt, verandert voortdurend. Het is dynamisch en reageert op alles waaraan u fysiek, emotioneel en mentaal wordt blootgesteld. Het reageert zelfs op uw gedachten. Fysieke, emotionele, mentale en chemische trauma’s hebben een negatief effect op het lichaam en daarmee ook op het Human Body Field.

Het HBF legt laag na laag, als de schillen van een ui, informatie vast over wat er allemaal in uw leven heeft plaatsgevonden. Deze informatie kan een verstoring geven van het HBF en is af te lezen op een scan die wordt gemaakt met het NES Professional computersysteem.

Verstoringen in het HBF kunnen vervolgens gecorrigeerd worden met zogenaamde NES Infoceuticals. Infoceuticals zijn energetische druppels die het HBF herstellen. Herstel van het HBF leidt vervolgens tot vermindering of opheffing van klachten.
Zo wordt ook met de NES gewerkt aan het opsporen en opheffen van de oorsprong van storingen in plaats van dat enkel de symptomen worden bestreden.
De NES therapie kan dus zowel bij fysieke, mentale als emotionele problemen worden ingezet.

Het maken van een NES scan
Uw HBF wordt gemeten door uw hand op een scanner te leggen die is verbonden met specifieke software in de computer. In ongeveer 15 seconden is de volledige scan gereed. Daarna verschijnt het volledige meetverslag op het computerscherm. De verstoringen van in het HBF worden voor u zichtbaar gemaakt.

Op het scherm wordt ook weergegeven welke Infoceuticals aanbevolen worden voor optimaal herstel.

Verslag van de meting
Het verslag van de meting geeft een beschrijving van factoren die belangrijk zijn voor uw gezondheid, waaronder de staat van:

  • de energievelden
  • de orgaanfuncties
  • de acupunctuurmeridianen
  • het zenuwstelsel
  • het spijsverteringsstelsel
  • het immuunsysteem
  • de spieren en gewrichten
Ook wordt inzicht gegeven over de gevoeligheid voor milieuvervuilende gifstoffen, de voedingsstatus en het emotioneel evenwicht.

Door de zwakste gebieden van uw HBF te behandelen krijgt uw lichaam steun waar dit het meest nodig is. De NES scan toont de zwakste schakels in uw Human Body Field. Door deze zwakke schakel te versterken wordt de hele ketting sterker. Door het versterken van het HBF is het lichaam beter in staat zichzelf te genezen. Het oplossen van emotionele conflicten, mentale kwesties en verslavingen verlopen beter als daarbij de NES Infoceuticals worden gebruikt.

Na 4-6 weken kan een volgende scan worden gemaakt om de vorderingen te bekijken en verder te kunnen gaan met het afpellen van de schillen van de ui. Het aantal benodigde behandelingen is per persoon verschillend en mede afhankelijk van de ernst van de klachten. Vaak zijn echter al spoedig positieve veranderingen merkbaar. De NES therapie zal zo nodig in combinatie met de andere genoemde werkvormen worden toegepast.

Meer informatie over de NES kunt u vinden op www.nes-therapie.nl.

 

NEI - NLP - Integra - Spirituele en energetische therapie - NES therapie